Kontakt/ contact

MVDr. Mariana Makó
ParkObrancovMieru 198/5
04001 Košice
Slovak republic

Director: +421908091353
Manager: +421905553448
EÚ sale: +421907126743 Internat.:+36302128963

E-mail: cat.dogke@gmail.com

 

 

 

certifikation

 

Royal Canin urinary feline SO 1,5kg

 

RC urinary. 1,5kg.

Cena/ks: 16,59 €
ks

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: RoyalCanin

Kód produktu: 400176

Royal Canin urinary feline SO 1,5kg
Popis 

ROYAL CANIN Urinary Olfactory Attraction pôsobí na choroby dolných močových ciest. Indikácie: rozpustenie struvitových močových kameňov prevencia opätovnej tvorby struvitových močových kameňov, prevencia opätovnej tvorby kalcium oxalátových močových kameňov. U starých mačiek sa odporúča pred nasadením Urinary Feline vyšetriť funkciu obličiek. V prípadoch opakovania sa idiopatického zápalu močového mechúra sa odporúča konzervovaná verzia Urinary Feline. Kontraindikácie: gravidita, laktácia, rast, chronické zlyhanie obličiek, metabolická acidóza, srdcové zlyhávanie, vysoký krvný tlak, požitie acidifikátoru moču - lieku vedúceho k tvorbe kyslé moču. Doba kŕmenia: rozpustenie močových kameňov vyžaduje kŕmenie špeciálnou diétou 5 až 12 týždňov. K zabráneniu tvorby nových močových kameňov by mala liečba pokračovať minimálne 6 mesiacov, kedy by malo byť vykonané kompletné vyšetrenie moču. Keď je mačka vyliečená, môže byť kŕmená buď naďalej Urinary Feline, alebo niektorou z preventívne koncipovaných diét (napr. Vet Cat Neutered). Prednosti produktu: Urinary Feline účinne rozpúšťa struvitové kamene. Okyslenie moču znižuje kryštalizáciu struvitových močových kameňov poklesom dostupnosti fosforečnanových iónov a sťažuje rozvoj bakteriálnej infekcie. Zvýšenie objemu moču znižuje súčasne nasýtenie moču kalciovými oxalátmi a struvitmi. Tým Urinary zabraňuje tvorbe týchto dvoch najčastejších typov močových kameňov. Horčík je jeden z komponentov struvitových močových kameňov (fosforečnan horečnato amónny). Ďalšie informácie: mierne zvýšený obsah sodíka zvyšuje objem moču a v súčinnosti s acidifikáciou moču zaisťuje efektívnu ochranu pred tvorbou struvitových močových kameňov a súčasne vytvára nevhodné prostredie pre tvorbu oxalátových močových kameňov. Urinary Feline je indikovaná pre prvotnú liečbu močových kameňov ešte pred špecifikáciou ich typu. Zloženie: kukuričný lepok, hydinová múčka, ryža, kukuričná múka, živočíšny tuk, hydinová pečeň, minerálne soli, dužina repy, čistená celulóza, frukto-oligo-sacharidy (FOS), rybí tuk, rastlinný olej, vaječný prášok, stopové prvky (vrátane chelátových) , DL-metionín, taurín, extrakt nechtíka (s vysokým obsahom luteínu), vitamíny. Rozbor: Bielkoviny 32% Tuky 11% Fosfor 0,7% Horčík 0,07 mg/kg Draslík 1% Sodík 0,9% pH moču 5,8 - 6,2, komplex antioxidantov, Vitamín E 550 mg/kg, Vitamín C 200 mg/kg, Taurín 2000 mg/kg, Luteín 5 mg/kg.

------------------------------------------

Royal Canin Urinary Olfactory Attraction operates on lower urinary tract disease. Indications: dissolve struvite kidney stones prevention of re-formation of urinary stones, preventing re-formation of calcium oxalate kidney stones. For older cats it is recommended before deploying Urinary Feline renal function be evaluated. If you repeat the idiopathic cystitis is recommended Urinary Feline canned version. Contraindications: Pregnancy, lactation, growth, chronic renal failure, metabolic acidosis, heart failure, high blood pressure, urine acidifiers ingestion - medicinal product which led to the formation of acidic urine. Feeding time: dissolve kidney stones requires feeding a special diet 5-12 weeks. To prevent the formation of new kidney stones treatment should be continued for at least six months, which should be done a complete urine test. When the cat is cured, it can be fed either continue Feline Urinary or any of the preventive conceived child (ie. Neutered Cat Vet). Product advantages: Urinary Feline effectively dissolves struvite stones. Acidification of urine reduces the crystallization of urinary stones decrease in the availability of phosphate ions and impedes the development of bacterial infection. Increasing the urine volume reduces simultaneously the saturation of urine with calcium oxalate and struvite. Urinary thereby preventing the formation of the two most common types of kidney stones. Magnesium is one of the components of urinary stones (magnesium ammonium phosphate). Further information: slight increase in sodium increases the volume of urine and in conjunction with acidification of the urine ensures effective protection against the formation of urinary stones and also creates an unsuitable environment for the formation of calcium oxalate kidney stones. Feline Urinary is indicated for the initial treatment of urinary stones before specifying their type.  Ingredients: corn, gluten meal, poultry meal, rice, maize flour, animal fat, poultry liver, minerals, beet pulp, purified cellulose, fructo-oligosaccharides (FOS), fish oil, vegetable oil, egg powder, trace elements (including chelate), DL-methionine, taurine, marigold extract (rich in lutein), vitamins. Analysis: Protein 32%, Fat 11%, Phosphorus 0.7%, Magnesium 0.07 mg/kg of 1%, Potassium 0.9%, Sodium urine pH 5.8 to 6.2, a complex antioxidant Vitamin E 550 mg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Taurine 2000 mg/kg, Lutein 5 mg/kg.

 
 

 

 

Košík/ basket

 

Váš nákupný košík je prázdny.

 

 
 
 
 
 
 

Prihlás/ register

Chybne zadané
meno alebo heslo!

 

 


 

Galéria

 

 
 
 
 

Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.

Prebieha testovanie
prihlasovacích údajov.
Chybne zadané
meno alebo heslo!
Prebieha testovanie e-mailu.Chybne zadaný
e-mail administrátora!